Wednesday, October 02, 2013

Sedikit


Yang diperlukan hanya sedikit perhatian
Yang diangkan hanya sedikit kata-kata manja
Yang dimahukan hanya sedikit rasa disayang
Yang diinginkan hanya sedikit rasa hormat

Yang diharapkan cuma sedikit

Tapi yang sedikit itulah yang susah...





No comments:

Post a Comment